Proto se každý soudný člověk, dhíra, musí zajímat o astrologii.
(ŠB 10.8.5 význam)

Raport za IV. Čtvrtletí 2023

V posledním čtvrtletí tohoto rok jsme obdrželi příspěvky v celkové hodnotě Kč 8 217,-. Z této částky jsme získali Kč 1 300,- z prodeje triček. Kč 6 000,- jsme poslali na transparentní účet farmy Krišnův dvůr a Kč 2 217,- od nás obdržel Rukmini Rámana Prabhu z farmy Nava Gokula. 

Tento rok jsme tedy přispěli z Bhadram Astu na ochranu krav v České Republice částkou Kč 18 996,- a za více než pět let existence tohoto projektu jsme už přispěli částkou Kč 137 881,-.  

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem přispívatelům a to zejména dvoum pravidelným což jsou konkrétně Šrímán Doyál Góvinda Prabhu, chrámový prezident ISKCON Heidelberg, Německo a Šrímatí Kródha Šamaní Mátají z restaurace Baladéva v Trutnově. Nechť Pán Góvinda, ochránce krav, požehná jejich životům. 

„Z velké lásky ke kravám Braji se Krišna stal tím kdo zvedl kopec Góvardhana. Na konci dne, když shromáždí všechny své krávy, hraje na flétnu píseň, zatímco vznešení polobozi stojící podél cesty uctívají Jeho lotosové nohy.“ 

Gópála-Čampú, první Čampú, text 152

Raport za III. Čtvrtletí 2023

Ve třetím čtvrtletí tohoto roku jsme obdrželi příspěvky ve výši Kč 4 278,-, které jsme rozdělili následujícím způsobem. Farma Krišnův dvůr od nás obdržela Kč 3 000,- a farma Nava Gókula Kč 1 278,-

Mladé krávy, které opustily svá telata, radostně uctívají Krišnu hojností nektarového mléka. Krišna je vždy s velkou láskou chrání. Tímto způsobem se Pán Krišna, který vždy všechny chrání, navždy proslavil jako Gópál, ochránce krav.“ 

Šrí-hari-bhakti-kalpa-latiká, Stabaka 5, Text 10

Raport za II. Čtvrtletí 2023

V tomto čtvrtletí jsme obdrželi příspěvky v hodnotě Kč 5 984,-. Z této částky jsme přispěli Kč 3000,- na Padayátru, Kč 2 000,- jsme poslali na účet farmy Krišnův dvůr a Kč 984,- od nás obdržela farma Nava Gókula. 

deve varṣati yajña-viplava-ruṣā vajrāsma-varṣānilaiḥ 
sīdat-pāla-paśu-striy ātma-śaraṇaṁ dṛṣṭvānukampy utsmayan 
utpāṭyaika-kareṇa śailam abalo līlocchilīndhraṁ yathā 
bibhrad goṣṭham apān mahendra-mada-bhit prīyān na indro gavām 

„Indra se rozzlobil, když byla jeho oběť narušena, a tak způsobil, že na Gokulu začaly padat déšť a kroupy, doprovázené blesky a silným větrem, což přineslo velké utrpení tamním pastevcům krav, zvířatům a ženám. Když Pán Kṛṣṇa, který je od přírody vždy soucitný, viděl, v jakém stavu se nacházejí ti, kteří mají jako útočiště pouze Jeho, široce se usmál a jednou rukou zvedl kopec Govardhana, jako když malé dítě zvedne houbu, aby si s ní hrálo. Držel kopec a chránil společenství pastevců krav.Kéž je s námi spokojen Góvinda, Pán krav a ničitel Indrovy falešné pýchy.“ 

Šrímad Bhágavatam 10.26.25 

Raport za I. Čtvrtletí 2023

V prvním čtvrtletí roku 2023 jsme nakolektovali příspěvky ve výši Kč 4 317,-. Z této částky jsme použili Kč 3 800,- na nákup a potisk triček jejichž prodejem bychom rádi zvýšili naše příspěvky na ochranu krav. Zbytek peněz Kč 517,- byl poslán na transparentní účet farmy Krišnův dvůr. 

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa- 
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam 
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ 
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

“Uctívám Govindu, prvotního Pána a prvního otce, který pase krávy plnící všechny touhy v sídle z duchovních drahokamů, kde se nacházejí milióny stromů přání. S velkou úctou a láskou Mu neustále slouží stovky a tisíce bohyní štěstí.”  

Sri Brahma-samhita 5.29 

RAPORT ZA IV. ČTVRTLETÍ 2022

Haré Krišna! V posledním čtvrtletí tohoto roku jsme obdrželi příspěvky v hodnotě Kč 4
141,-
. Rukminí Rámana Prabhu z farmy Nava Gokula od nás obdržel příspěvek v hodnotě
Kč 1 000,- a na transparentní účet farmy Krišnův dvůr jsme poslali Kč 3 141,-.

Celkem jsme za tento kalendářní rok 2022 získali příspěvky v hodnotě Kč 15 736,- a takto
jsme tedy za celou dobu existence projektu Bhadram Astu přispěli na ochranu krav
částkou Kč 118 885,-.

Všem našim příznivcům a přispívatelům děkujeme!

Za Bhadram Astu
Gadádhara dása

lokan sisrksuna purvam
gavah srstah svayambhuva
vrtyartham sarvabhutanam
tasmat ta matarah smrtah

„Matka kráva je zosobněním mateřské energie. V den, kdy na světě nezůstanou žádné
krávy, přijde svět o matku, a tím pádem nepřežijí žádné další živé bytosti. Kráva je
bohatstvím hmotného světa. Mudrci přežívají díky kravám a různé náboženské úkony se
provádějí za jejich podpory.“
(Mahábhárate, Anušásana parva, Chapter 145)

RAPORT ZA III. ČTVRTLETÍ 2022

Haré Krišna, zdravíme všechny příznivce našeho projektu. Ve třetím čtvrtletí roku 2022 jsme od našich přispívatelů dostali příspěvky v hodnotě Kč 4 824,-. Rukminí Rámana Prabhuovi na farmu Nava Gokula jsme poslali Kč 1 500,- a na farmu Krišnův dvůr jsme poslali příspěvek v hodnotě Kč 4 324,-. Děkujeme vám všem za vaši přízeň.

Za Bhadram Astu
Gadádhara dása

gosu bhaktasca labhate
yad yadiccati manavah
strio’pi bhakta ya gosu
tasca kama mavapnuyuh

putrarthi labhate putram
kanyarthi tamavapnuyat
dhanarthi labhate vittam
dharnarthi dharmamapnuyat

vidyarthi capnuvat vidhyam
sukharthi prapnuyat sukham
na kincid durlabham caiva
gavam bhartasya bharate

„Ó Bharato, pro toho kdo uctívá krávy a slouží jim není nic vzácného. Po čemkoli takový oddaný touží, toho dosáhne. Žena, která je slouží kravám, může mít svá přání splněná, a to z jejich milosti. Ten, kdo touží po synovi, ten, kdo touží po dceři, ten, kdo touží po bohatství, ten, kdo touží po zbožnosti, ten, kdo touží po poznání, všem se mohou jejich touhy splnit díky milosti krav.“
(Mahábhárata, Anušásana Parva, 83/50 – 52)

RAPORT ZA II. ČTVRTLETÍ 2022

Haré Krišna! Ve druhém čtvrtletí tohoto roku jsme poslali příspěvek Kč 2 000,- na Padayátru.
Děkujeme všem přispívatelům.
Za Bhadram Astu Gadádhara dása

Raport za I. čtvrtletí 2022

Haré Krišna! Za první čtvrtletí tohoto roku jsme obdrželi příspěvky v hodnotě Kč 4 771,-.
Jako vždy částku použijeme na podporu ochrany krav. Na transparentní účet farmy
Krišnův dvůr bylo posláno Kč 2 771,- a na farmu Nava Gokula jsme poslali Kč 2 000,-.
Děkujeme všem příznivcům a přispívatelům a těšíme se na další spolupráci.

sarve deve gavam ange
tirthani tat-padesu ca
tad-guhyesu svayam laksmis
tisthaty eva sada pitah

„Všichni polobozi sídlí v těle krav. Posvátná místa sídlí v nohách kráv a Lakšmí žije v srdci
krávy.“
Brahma-vaivarta Purána 21/91

Raport za IV. čtvrtletí 2021

Haré Krišna! V posledním čtvrtletí tohoto roku jsme získali příspěvky ve výši Kč 5 208,-. Dva tisíce korun bylo předáno Rukminí Ramanovi Prabhu z farmy Nava Gókula a tři tísíce korun bylo posláno na transparentní účet farmy Krišnův dvůr. Celkově jsme v tomto roce získali příspěvky v hodnotě Kč 27 160,- a za celou dobu existence našeho projektu jsme již na ochranu krav přispěli částkou Kč 103 149,-.

Všem příznivcům a přispívatelům přejeme do nového roku vše nejlepší a nechť se krávy stanou nedílnou součástí vašich životů.

gaavai pashyaamyaham nityam
gaavah pashyantu maam sadaa
gaavo smaakam vayam taasaam
yato gaavastato vayam

„Nechť neustále vidím krávy a nechť krávy neustále vidí mne. Krávy patří mne a já patřím kravám. Neustále si přeji žít v místech, kde jsou krávy.“
(Mahábhárata)

Raport za III. čtvrtletí 2021

Hare Krišna! V tomto čtvrtletí jsme obdrželi příspěvky v hodnotě Kč 2 519,-. Tisíc korun jsme předali Rukminí Ramanovi Prabhu z farmy Nová Gókula a tisíc pět set korun bylo posláno na transparentní účet farmy Krišnův dvůr.

na kirtayitvaa gaaha supyaat
taasaam samsmrtya cotpatet
saayaam praatar namasye ca
gaastatah pushtimaapnuyaat

„Nechoď večer spát aniž bys neoslavoval krávu. Nevstávej k ránu aniž bys na krávu nemyslel. Prokazuj krávě respekt každý den, každé ráno. Tímto způsobem získá lidská bytost sílu a výživu.“
(Mahábhárata)