Proto se každý soudný člověk, dhíra, musí zajímat o astrologii.
(ŠB 10.8.5 význam)

Ochrana krav

Intro

namo brahmanya-devaya, go-brahmana-hitaya ca
jagad-dhitaya krsnaya, govindaya namo namah

„S úctou se klaním Pánu Krišnovi, Božstvu uctívanému všemi bráhmansky založenými lidmi, dobrodinci krav a bráhmanů, který vždy přináší dobro celému světu. Znovu a znovu se klaním Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, známému jako Krišna a Góvinda.“ Celý článek