Proto se každý soudný člověk, dhíra, musí zajímat o astrologii.
(ŠB 10.8.5 význam)

Raporty

Raport za II. čtvrtletí 2021

Haré Krišna! Ve druhém čtvrtletí roku 2021 jsme obdrželi příspěvky vy výši Kč 4 780,-. Jelikož v červenci probíhala Padajátra, která pěkným způsobem propaguje ochranu krav, rozhodli jsme se přispět Padajátře částkou Kč 4 500,- a zbytek jsme převedli do dalšího čtvrtletí.

Váš Bhadramastu team

Raport za I. čtvrtletí 2021

Haré Krišna!

V prvním čtvrtletí roku 2021 jsme na náš účet obdrželi příspěvky v hodnotě Kč 14 680,-. Na účet farmy Krišnův Dvůr jsme poslali Kč 10 000,- na ochranu krav a za stejným účelem jsme osobně předali Kč 4 680,- Rukminí Ramana Prabhuovi z farmy Nava Gokula.

Celý článek

Raport za IV. Čtvrtletí 2020

Haré Krišna! Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 jsme od našich příznivců dostali příspěvky v hodnotě Kč 8.021,-. Jak farma Krišnův dvůr tak farma Nava Gokula od nás obdrželi příspěvek ve výši Kč 3 000,-. Svým jyotish guruům jsme poslali dakšinu v hodnotě Euro 100,- (Kč 2 753,-) a zbytek peněz byl převeden do dalšího čtvrtletí.

V tomto roce tedy náš projekt Bhadram Astu přispěl na ochranu krav částkou Kč 27 850,- a celkově, za necelé tři roky trvání jeho existence, přispěl již částkou Kč 75 989,-.

Všem našim příznivcům přejeme do roku 2021 vše nejlepší.

V sekci články jsme uveřejnili překlad Šríla Prabhupádova dopisu své žačce Balai dasi.

Za projekt Bhadram Astu

Gadádhar dás

Raport za III. čtvrtletí 2020

Haré Krišna ! Ve třetím čtvrtletí tohoto roku jsme od našich příznivců obdrželi příspěvky v celkové hodnotě Kč 5 704,- . Farma Nava Gokula od nás obdržela příspěvek Kč 2 500,- a na transparentní účet farmy Krišnův dvůr jsme poslali příspěvek ve výši Kč 3 200,-. Všem, kteří přispěli, velice děkujeme.

V sekci „Články“ jsme uveřejnili nový příspěvek – překlad a komentář Šríly Prabhupády k verši 23 z  osmnácté kapitoly devátého zpěvu Šrímad Bhágavatamu.

Za Bhadram Astu projekt

Gadádhar dás

Raport za II. čtvrtletí 2020

Haré Krišna ! Ve druhém čtvrtletí tohoto roku jsme dostali příspěvky v hodnotě Kč 10 171,-. Na Pádajátru jsme poslali příspěvek v hodnotě Kč 3 000,-. Farma Nava Gókula od nás obdržela příspěvek v hodnotě Kč 3 500,- a
na transparentní účet farmy Krišnův Dvůr jsme poslali příspěvek v hodnotě Kč 3 500,-. Zbytek peněz byl převeden do následujícího čtvrtletí. Všem zájemcům rádi pošleme výpis z našeho účtu.

Celý článek

Raport za I. čtvrtletí 2020

Haré Krišna ! I v této složité době jsme díky našim přispívatelům získali v prvním kvartálu tohoto roku příspěvky v hodnotě Kč 6 156,-. Na farmu Krišnův dvůr putoval příspěvek ve výši Kč 4 000,-, který Préma-dátá Prabhu hodlá investovat do koupi solných lizů pro krávy. Na účet farmy Nava Gokula jsme odeslali příspěvek ve výši Kč 2 150,-. Zbylých šest korun bylo převedeno do dalšího čtvrtletí. Jako vždy všem zájemcům rádi přepošleme výpis z účtu.
Přejeme vám vše nejlepší do dalších dní.

Váš Bhadram Astu kolektiv

Raport za IV. čtvrtletí 2019

Haré Krišna ! V posledním čtvrtletí roku 2019 jsme obdrželi příspěvky na podporu ochrany krav ve výši Kč 11 436,- .

Po skoro dvouletém působení naší iniciativy jsem se rozhodli poslat dakšinu Euro 50,- našim drahým jyotish guruům, kteří byli významnou inspirací vedoucí ke spuštění tohoto projektu.

Během podzimu nás kontaktoval Madhva Muni Prabhu ze Slovenska, který se se svou rodinou usídlil v obci Hanková u Rožňavy a hodlá zde uvést do praxe principy jednoduchého a soběstačného života v souladu s přírodou a ochranou krav na základě pokynů Šríly Prabhupády. Rozhodl se pořídit si krávu plemena Jersey a poprosil nás o příspěvek na její koupi. Prosíme naše příznivce aby požehnali Prabhuovi k uskutečnění tohoto vznešeného leč v dnešní době velmi komplikovaného počinu a třeba ho i přijeli osobně podpořit do nádherného úpatí Nízkých Tater. Bhadram Astu iniciativa posílá Madhva Munimu příspěvek Euro 100,-.

Zůstaňme ještě chvilku na Slovensku a připomeňme Mukunda Mádhavu Prabhua a jeho dobrou ženu Jáhnava Matu devi, kteří se v blízkosti farmy Nová Ekačakra starají také o několik krav, které tam mají na dožití. Prabhuovi jsme už několikrát navrhli, že mu pošleme příspěvek, ale byli jsme vždy s díky odmítnuti s tím, že příspěvek na krávy nepotřebují, ba naopak krávy se starají o ně. S Prabhuem a jeho ženou jsme měli velice příjemný a hluboký rozhovor (nejen na téma ochrany krav) na letošním Nama-Hatta táboře. Byli jsme hluboce pozitivně zasaženi hloubkou jejich realizací o vědomí Krišny a principech Krišnova stvoření.

Préma-dátá Prabhu z Krišnova dvora od nás obdržel Kč 5 000,-. Přijeďte se každý podívat jak oddaní na Krišnově dvoře pěkně pečují o zhruba 15 krav a volů.

Zbytek peněz (cca Kč 2 300,-) posíláme Rukminí Rámanovi Prabhu na farmu Nava Gokula, kde se aktuálně Prabhu snaží intenzivně trénovat volka Devadattu na práci na poli a tahání různých břemen.

V tomto roce 2019 tedy přispěl projekt Bhadram Astu na ochranu krav částkou Kč 34 639,- a celkově za celou dobu své skoro dvouleté existence částkou Kč 48 139,-.

Přejeme všem do nového roku 2020 vše nejlepší a nechť se pochopení důležitosti ochrany krav zakoření v srdcích dalších a dalších oddaných Nejvyššího Pána Góvindy.

Raport za III. čtvrtletí 2019

Haré Krišna! Ve třetím období roku 2019 jsme od vás obdrželi příspěvky na náš Bhadram Astu účet ve výši Kč 14 001,83. Velice vřele děkujeme všem přispívatelům.

Préma-dátá Prabhu z Krišnova Dvora od nás obdržel Kč 10 000,- na koupi stanu pro staré krávy, které takto mohou v poklidu na pastvinách opouštět své tělo.

Rukminí Rámana Prabhu z farmy Nava Gókula od nás obdržel Kč 4000,-, které hodlá investovat zvláště do krmení na zimu.

vaši služebníci z Bhadram Astu
Gadádhar dás a Nitái-Navadvípačandra dás

Raport za II. čtvrtletí 2019

Haré Krišna ! Za druhé čtvrtletí roku 2019 obdržela naše Bhadram Astu iniciativa příspěvky na ochranu krav ve výši Kč 3 700,-. Všem přispívatelům velice vřele děkujeme !

Kč 1 000,- bylo věnováno bhaktovi Romanovi, který organizoval letošní pochod Pádayátra. Kč 2 700,- jsme pak věnovali Rukminí Rámanovi Prabhu na ochranu krav na farmě Nava Gokula.

Přejeme vám mnoho Krišny si vědomých zážitků v dalším čtvrtletí.

Vaši služebníci
Gadádhar dás a Nitái-Navadvípačandra dás

Raport za I. Čtvrtletí 2019

Haré Krišna ! Děkujeme všem našim klientům, příznivcům a podporovatelům za vaší přízeň i v tomto kalendářním roce 2019. Díky vám se nám podařilo získat v tomto čtvrtletí Kč 5 501,64 (po odečtení bankovních poplatků) na ochranu krav v české yátře.

Jelikož nedávno postihly vážné zdravotní komplikace pádayátrového vola Janmasthamiho, rozhodli jsme se celou částku věnovat na jeho léčbu.

Doufáme, že nám budete nakloněni i v dalším čtvrtletí a těšíme se na možnost vám sloužit.

Vaši služebníci

Gadádhar dás a Nitái-Navadvípačandra dás