Proto se každý soudný člověk, dhíra, musí zajímat o astrologii.
(ŠB 10.8.5 význam)

(HS) Ochrana krav

Ochrana krav

Ochrana krav, gorákšja, je jedním z pilířů Krišny si vědomé kultury, filozofie a životního stylu. Ve svém učení se Šríla Prabhupáda mnohokrát zmiňuje o důležitosti ochrany krav, která je povinností všech civilizovaných lidí.

Číst více