Proto se každý soudný člověk, dhíra, musí zajímat o astrologii.
(ŠB 10.8.5 význam)

O projektu Bhadram Astu

V následujícím článku se autoři projektu Bhadram Astu pokusí vysvětlit jeho účel a poslání:

Vážení oddaní z české a slovenské játry, přijměte naše uctivé poklony, všechna sláva Šríla Prabhupádovi !

S požehnáním Krišny a vaišnavů bychom Vás rádi informovali, že jsme spustili databázi oddaných plánujících najít si svého životního partnera, vstoupit do grihastha ášramu a za tímto účelem využít tradiční védské nauky o astrologické kompatibilitě.

K založení této databáze pro české a slovenské oddané nás vyzval a inspiroval Jeho Milost Patita Pávana Prabhu, jeden z prvních žáků Šríly Prabhupády. Přijali jsem tuto výzvu a jsme si jisti, že tato databáze může do budoucna pomoci mladým oddaným k dosažení stabilního a šťastného manželství ve vědomí Krišny. Účelem této databáze je poskytnout Vám poradenství s ohledem na jyotish vidya (astrologii) ve Vaší snaze najít si vhodného partnera do budoucího rodinného svazku.

Můžeme pozorovat (a to nejen v našich játrách), že se mnoho oddaných potýká s dokonce i velice vážnými problémy ve svých manželských vztazích. Ačkoliv příčin pro tyto problémy je zajisté mnoho, osobně shledáváme, že jednou z nejdůležitějších příčin je také nekompatibilita manželů. Nepochybně je jisté, že odevzdáním se Krišnovi a poctivým vykonáváním oddané služby se dá mnoho překážek (včetně astrologické nekompatibility) krok za krokem a dokonce i snadno překonat. Leč proces očištění v oddané službě je postupný a pro mnoho z nás i dlouhodobý. Proto jsme každým dnem vystaveni svému podmínění, které pak ovlivňuje i harmonii v našich vztazích. Védský systém tedy velice důkladně dbá na to, aby se před tím, než mladý muž a žena vstoupí do grihastha ášramu, přihlédlo ke kompatibilitě obou kandidátů. Šríla Prabhupáda se o tom zmiňuje například ve svém komentáři k 15. verši 21. kapitoly třetího zpěvu Šrímad Bhágavatamu:

„Dříve byli oddáváni chlapci a dívky se stejným založením. Pár tvořili chlapec a dívka s podobnými povahami, aby spolu byli šťastní. Ještě před dvaceti pěti lety — a pravděpodobně i dnes — rodiče v Indii porovnávali horoskopy budoucího páru, aby se k sobě chlapec a dívka po psychologické stránce skutečně hodili. Toto hledisko je velice důležité. V dnešní době se manželství uzavírá bez podobných předběžných úvah, a proto brzy po svatbě přichází rozvod a odloučení. Dříve spolu manželé pokojně žili celý život, ale nyní je to velice obtížné.“

Hlavním posláním naší snahy je tedy prioritně ustanovit platformu, kde budou mít oddaní možnost najít si budoucího partnera s ohledem na výpočet astrologické kompatibility, což je tradiční védský postup autorizovaný samotným stvořitelem astrologie Bhagavánem Šrí Krišnou. Za tímto účelem vedeme neveřejnou databázi do které se může přihlásit každý oddaný (muž i žena) který hledá manžela či manželku do svého života. Tyto webové stránky jsme založili, aby sloužily jako inspirace a propagace myšlenek celé této databáze.

Slovo bhadram v sanskrtu značí štěstí, příznivost, slávu nebo například požehnání. Slovo astu značí zvolání – „nechť zde je !“.  Tato fráze se několikrát objevuje například v samotných verších Šrímad Bhágavatamu. Pevně doufáme, že i naše pozitivní snaha pomoci oddaným k co nejvíce šťastnému rodinnému životu přinese veškerou přízeň do našich komunit a díky harmonii v manželství tak budou mít oddaní možnost věnovat více času naslouchání Šrímad Bhágavatamu a zpívání Krišnových svatých jmen a takto postupně dovést svůj život k dokonalosti.

Technicky naše činnost probíhá tak, že provádíme základní kroky ve výpočtu kompatibility kandidátů (kteří nám soukromě sdělí své datum, místo a čas narození). Pakliže shledáme, že jsou v naší databázi dva kandidáti kompatibilní, informujeme je o tom a v případě jejich zájmu jim pomáháme nekontaktně poznávat jeden druhého. Pokud takto vznikne nějaký vážný zájem mezi dvěma kandidáty (mužem a ženou) o společný vstup do grihastha ášramu, potom jim obvykle doporučíme obrátit se na Patita Pávanu Prabhua a jeho dobrou ženu Abhaya Mudru mátají, kteří již několik desetiletí takto úspěšně celosvětově pomáhají oddaným tím, že pro ně vytváří celoživotní studii kompatibility jejich vzájemného vztahu. Této úrovně totiž naše aktuální znalosti nedosahují.

Je nám jasné, že každého životní příběh je originální a ctíme individualitu všech oddaných. Proto nelze, a ani to není potřeba, aplikovat nějaký šablonovitý přístup v naší databázi. Není možné zde tedy specificky uvést jak přesně a do detailu celý proces probíhá, protože se liší od osoby k osobě. Snažíme se s každým jednat osobně či v osobní korespondenci a proto budeme rádi, když nás kontaktujete a všechny detaily si vyjasníme tímto způsobem.

Za přihlášení se do této databáze vybíráme symbolický příspěvek – 400 Kč nebo 15 euro za osobu. K tomuto kroku nás vyzval přímo Patita Pávana Prabhu, protože a bohužel, stále mnoho oddaných nechápe princip dávání dakšiny jako dar za obdržení rady či poznání. Správu financí budeme vést co nejtransparentněji formou čtvrtletních veřejných raportů na webových stránkách bhadramastu.cz. Samozřejmě s ohledem na soukromí klientů. Veškerý zisk z příspěvků věnujeme na rozvoj ochrany krav v České a Slovenské republice.

Naše databáze se tedy primárně zaměřuje na mladé oddané (ale samozřejmě nejen na ně), ale také bychom tímto chtěli oslovit oddané rodiče, kteří se rozhodnou hledat vhodné partnery pro své dospívající děti. Takto bychom svojí snahou chtěli přispět k vybudování stabilního rodinného prostředí v našich játrách, které bude příznivé pro růst mladých vaišnavů, budoucích kazatelů poselství Šrí Čaitanji Maháprabhua.

Otec je povinen znát horoskop svých dětí a dělat to, co je třeba pro jejich štěstí. (ŠB 10.8.5 význam)

Pevně doufáme, že by se tato databáze mohla stát důležitým pomocníkem pro mnoho vaišnavů v české a slovenské játře. Také bychom velmi rádi v blízké budoucnosti rozšířili naše portfolio o další služby založené na astrologických kalkulacích jako například výpočty časů vhodných pro různé obřady, samskáry, svatby a podobně.

Tyto webové stránky tedy mají za cíl sloužit jako inspirace a jako zdroj informací o Krišny si vědomé astrologii pro česky mluvící a češtině rozumějící oddané. Zároveň se budeme snažit zveřejňovat zajímavé články, informace, citáty a překlady psaného a mluveného slova našeho param gurua Jeho Božské Milosti A.Č. Bhaktivédánta Svámího Prabhupády a ostatních vznešených vaišnavů věnujících se nadmíru důležitému tématu, tématu rodinné harmonie ve vědomí Krišny. Doufáme, že široká obec vaišnavů bude naší pokornou snahou potěšena. Padáme tedy k Vašim nohám a prosíme o Vaši přízeň a toleranci různých chyb a potíží, které budou tyto webové stránky ve svém počátku zcela jistě provázet.

Děkujeme za Vaší pozornost a jsme připraveni zodpovědět jakékoliv Vaše dotazy. Haré Krišna.

Vaši služebníci

Gadádhar dás a Nitái Navadvípačandra dás

Akshaya Tritiya (shukla/gaura paksha tritiya tithi, Vaishakha/Madhusudana Masa), Rohini nakshatra, Gaurabda 523 korespondující s 18. dubnem 2018 Gregoriánského kalendáře. Praha, Česká Republika


Gadádhar dás i Nitái Navadvípačandra dás se snaží praktikovat vědomí Krišny již dvacet let. Pět let se věnují studiu védské astrologie pod vedením Patita Pávana dáse adhikárího. Oba dva jsou ženatí a vychovávají své děti, mají své vlastní zaměstnání a žijí v komunitách oddaných v okolí farmy Krišnův dvůr a v komunitě Nový Nandagrám v Nových Sadech.