Proto se každý soudný člověk, dhíra, musí zajímat o astrologii.
(ŠB 10.8.5 význam)

Raport za I. Čtvrtletí 2023

V prvním čtvrtletí roku 2023 jsme nakolektovali příspěvky ve výši Kč 4 317,-. Z této částky jsme použili Kč 3 800,- na nákup a potisk triček jejichž prodejem bychom rádi zvýšili naše příspěvky na ochranu krav. Zbytek peněz Kč 517,- byl poslán na transparentní účet farmy Krišnův dvůr. 

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa- 
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam 
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ 
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

“Uctívám Govindu, prvotního Pána a prvního otce, který pase krávy plnící všechny touhy v sídle z duchovních drahokamů, kde se nacházejí milióny stromů přání. S velkou úctou a láskou Mu neustále slouží stovky a tisíce bohyní štěstí.”  

Sri Brahma-samhita 5.29