Proto se každý soudný člověk, dhíra, musí zajímat o astrologii.
(ŠB 10.8.5 význam)

Raport za IV. čtvrtletí 2019

Haré Krišna ! V posledním čtvrtletí roku 2019 jsme obdrželi příspěvky na podporu ochrany krav ve výši Kč 11 436,- .

Po skoro dvouletém působení naší iniciativy jsem se rozhodli poslat dakšinu Euro 50,- našim drahým jyotish guruům, kteří byli významnou inspirací vedoucí ke spuštění tohoto projektu.

Během podzimu nás kontaktoval Madhva Muni Prabhu ze Slovenska, který se se svou rodinou usídlil v obci Hanková u Rožňavy a hodlá zde uvést do praxe principy jednoduchého a soběstačného života v souladu s přírodou a ochranou krav na základě pokynů Šríly Prabhupády. Rozhodl se pořídit si krávu plemena Jersey a poprosil nás o příspěvek na její koupi. Prosíme naše příznivce aby požehnali Prabhuovi k uskutečnění tohoto vznešeného leč v dnešní době velmi komplikovaného počinu a třeba ho i přijeli osobně podpořit do nádherného úpatí Nízkých Tater. Bhadram Astu iniciativa posílá Madhva Munimu příspěvek Euro 100,-.

Zůstaňme ještě chvilku na Slovensku a připomeňme Mukunda Mádhavu Prabhua a jeho dobrou ženu Jáhnava Matu devi, kteří se v blízkosti farmy Nová Ekačakra starají také o několik krav, které tam mají na dožití. Prabhuovi jsme už několikrát navrhli, že mu pošleme příspěvek, ale byli jsme vždy s díky odmítnuti s tím, že příspěvek na krávy nepotřebují, ba naopak krávy se starají o ně. S Prabhuem a jeho ženou jsme měli velice příjemný a hluboký rozhovor (nejen na téma ochrany krav) na letošním Nama-Hatta táboře. Byli jsme hluboce pozitivně zasaženi hloubkou jejich realizací o vědomí Krišny a principech Krišnova stvoření.

Préma-dátá Prabhu z Krišnova dvora od nás obdržel Kč 5 000,-. Přijeďte se každý podívat jak oddaní na Krišnově dvoře pěkně pečují o zhruba 15 krav a volů.

Zbytek peněz (cca Kč 2 300,-) posíláme Rukminí Rámanovi Prabhu na farmu Nava Gokula, kde se aktuálně Prabhu snaží intenzivně trénovat volka Devadattu na práci na poli a tahání různých břemen.

V tomto roce 2019 tedy přispěl projekt Bhadram Astu na ochranu krav částkou Kč 34 639,- a celkově za celou dobu své skoro dvouleté existence částkou Kč 48 139,-.

Přejeme všem do nového roku 2020 vše nejlepší a nechť se pochopení důležitosti ochrany krav zakoření v srdcích dalších a dalších oddaných Nejvyššího Pána Góvindy.