Proto se každý soudný člověk, dhíra, musí zajímat o astrologii.
(ŠB 10.8.5 význam)

Raport za IV. čtvrtletí 2021

Haré Krišna! V posledním čtvrtletí tohoto roku jsme získali příspěvky ve výši Kč 5 208,-. Dva tisíce korun bylo předáno Rukminí Ramanovi Prabhu z farmy Nava Gókula a tři tísíce korun bylo posláno na transparentní účet farmy Krišnův dvůr. Celkově jsme v tomto roce získali příspěvky v hodnotě Kč 27 160,- a za celou dobu existence našeho projektu jsme již na ochranu krav přispěli částkou Kč 103 149,-.

Všem příznivcům a přispívatelům přejeme do nového roku vše nejlepší a nechť se krávy stanou nedílnou součástí vašich životů.

gaavai pashyaamyaham nityam
gaavah pashyantu maam sadaa
gaavo smaakam vayam taasaam
yato gaavastato vayam

„Nechť neustále vidím krávy a nechť krávy neustále vidí mne. Krávy patří mne a já patřím kravám. Neustále si přeji žít v místech, kde jsou krávy.“
(Mahábhárata)