Proto se každý soudný člověk, dhíra, musí zajímat o astrologii.
(ŠB 10.8.5 význam)

Raport za I. Čtvrtletí 2019

Haré Krišna ! Děkujeme všem našim klientům, příznivcům a podporovatelům za vaší přízeň i v tomto kalendářním roce 2019. Díky vám se nám podařilo získat v tomto čtvrtletí Kč 5 501,64 (po odečtení bankovních poplatků) na ochranu krav v české yátře.

Jelikož nedávno postihly vážné zdravotní komplikace pádayátrového vola Janmasthamiho, rozhodli jsme se celou částku věnovat na jeho léčbu.

Doufáme, že nám budete nakloněni i v dalším čtvrtletí a těšíme se na možnost vám sloužit.

Vaši služebníci

Gadádhar dás a Nitái-Navadvípačandra dás