Proto se každý soudný člověk, dhíra, musí zajímat o astrologii.
(ŠB 10.8.5 význam)

Články

Šríla Prabhupáda o potřebě povahové kompatibility mezi budoucími manžely

Śrīmad-bhāgavatam 3.24.15

atas tvam ṛṣi-mukhyebhyo
yathā-śīlaṁ yathā-ruci
ātmajāḥ paridehy adya
vistṛṇīhi yaśo bhuvi

Celý článek

Dopis Balai dasi

Moje drahá Balai,
Prosím přijmi má požehnání. Po dlouhé době jsem od tebe obdržel dopis a velice ti za něj děkuji. Neustále na tebe myslím jaká pěkná, Krišny si vědomá a nádherná dívka jsi. Takže Krišna ti dal do opatrování krásnou dceru. Zde, dcera Malati, Sarasvati, nám dává velké potěšení skrze své Krišny si vědomé činnosti. Ona je tak pěkná, že jakmile začne zpívání kírtanu ona okamžitě začne tancovat a tleskat. Dokonce i obecenstvo je v úžasu a následuje její činnosti. Je to velmi pěkné. Myslím, že tvoje dcera už touto dobou bude chodit, takže může být také trénována v tančení a tleskání.

Celý článek

Šríla Prabhupádův překlad a komentář ke Šrímad Bhágavatamu 9.18.23 o využití védské astrologie při výpočtu kompatibility partnerů

Śrīmad-bhāgavatam 9.18.23

yayātir anabhipretaṁ
daivopahṛtam ātmanaḥ
manas tu tad-gataṁ buddhvā
pratijagrāha tad-vacaḥ

Celý článek

Dopis Šríly Prabhupády Madhukara dásovi

Můj milý Madhukaro. Potvrzuji přijetí tvého dopisu ze dne 22. prosince 1972. S obsahem jsem se pozorně seznámil. K těm otázkám, které vznikají mezi manželem a manželkou. Žádáš mě, abych Ti dovolil opustit tvou ženu a přijmout stav vánaprastha. Tyto otázky musíš konzultovat s prezidenty a GBC a získat jejich svolení. Celý článek

Harmonie v manželství

Hodnota astrologie při umísťování manželského kandidáta do svazku s kompatibilním partnerem nemůže být podceňována. Správně používaná astrologie může znamenat rozdíl mezi životem v osamělosti a utrpení a životem ve spokojenosti, z níž lze blaženě sloužit lotosovým nohám Šrí Gurua a Šrí Krišny. Prostřednictvím citátů z několika zdrojů tento článek prokáže, že Šríla Prabhupáda podporoval astrologickou kompatibilitu v manželství pro členy ISKCONu. O tomto aspektu kompatibility mužů a žen ve hvězdné vědě, technicky zvané ráši-maitra, Šríla Prabhupada píše ve svém Bhaktivédántově výkladu (ŠB 9.18.23) Celý článek