Proto se každý soudný člověk, dhíra, musí zajímat o astrologii.
(ŠB 10.8.5 význam)

Raport za I. čtvrtletí 2021

Haré Krišna!

V prvním čtvrtletí roku 2021 jsme na náš účet obdrželi příspěvky v hodnotě Kč 14 680,-. Na účet farmy Krišnův Dvůr jsme poslali Kč 10 000,- na ochranu krav a za stejným účelem jsme osobně předali Kč 4 680,- Rukminí Ramana Prabhuovi z farmy Nava Gokula.

V sekci články najdete překlad a význam k verši 3.24.15 ze Šrímad Bhágavatamu od Šríla Prabhupády, kde se zmiňuje o tom jak je důležité aby spolu byli budoucí manželé povahově kompatibilní k čemuž se ve védské civilizaci používá nauka o astrologii.

S přáním všeho dobrého, za Bhadram Astu

váš služebník
Gadádhar dás