Proto se každý soudný člověk, dhíra, musí zajímat o astrologii.
(ŠB 10.8.5 význam)

Raport za I. čtvrtletí 2022

Haré Krišna! Za první čtvrtletí tohoto roku jsme obdrželi příspěvky v hodnotě Kč 4 771,-.
Jako vždy částku použijeme na podporu ochrany krav. Na transparentní účet farmy
Krišnův dvůr bylo posláno Kč 2 771,- a na farmu Nava Gokula jsme poslali Kč 2 000,-.
Děkujeme všem příznivcům a přispívatelům a těšíme se na další spolupráci.

sarve deve gavam ange
tirthani tat-padesu ca
tad-guhyesu svayam laksmis
tisthaty eva sada pitah

„Všichni polobozi sídlí v těle krav. Posvátná místa sídlí v nohách kráv a Lakšmí žije v srdci
krávy.“
Brahma-vaivarta Purána 21/91