Proto se každý soudný člověk, dhíra, musí zajímat o astrologii.
(ŠB 10.8.5 význam)

Raport za II. Čtvrtletí 2023

V tomto čtvrtletí jsme obdrželi příspěvky v hodnotě Kč 5 984,-. Z této částky jsme přispěli Kč 3000,- na Padayátru, Kč 2 000,- jsme poslali na účet farmy Krišnův dvůr a Kč 984,- od nás obdržela farma Nava Gókula. 

deve varṣati yajña-viplava-ruṣā vajrāsma-varṣānilaiḥ 
sīdat-pāla-paśu-striy ātma-śaraṇaṁ dṛṣṭvānukampy utsmayan 
utpāṭyaika-kareṇa śailam abalo līlocchilīndhraṁ yathā 
bibhrad goṣṭham apān mahendra-mada-bhit prīyān na indro gavām 

„Indra se rozzlobil, když byla jeho oběť narušena, a tak způsobil, že na Gokulu začaly padat déšť a kroupy, doprovázené blesky a silným větrem, což přineslo velké utrpení tamním pastevcům krav, zvířatům a ženám. Když Pán Kṛṣṇa, který je od přírody vždy soucitný, viděl, v jakém stavu se nacházejí ti, kteří mají jako útočiště pouze Jeho, široce se usmál a jednou rukou zvedl kopec Govardhana, jako když malé dítě zvedne houbu, aby si s ní hrálo. Držel kopec a chránil společenství pastevců krav.Kéž je s námi spokojen Góvinda, Pán krav a ničitel Indrovy falešné pýchy.“ 

Šrímad Bhágavatam 10.26.25