Proto se každý soudný člověk, dhíra, musí zajímat o astrologii.
(ŠB 10.8.5 význam)

Raport za III. čtvrtletí 2020

Haré Krišna ! Ve třetím čtvrtletí tohoto roku jsme od našich příznivců obdrželi příspěvky v celkové hodnotě Kč 5 704,- . Farma Nava Gokula od nás obdržela příspěvek Kč 2 500,- a na transparentní účet farmy Krišnův dvůr jsme poslali příspěvek ve výši Kč 3 200,-. Všem, kteří přispěli, velice děkujeme.

V sekci „Články“ jsme uveřejnili nový příspěvek – překlad a komentář Šríly Prabhupády k verši 23 z  osmnácté kapitoly devátého zpěvu Šrímad Bhágavatamu.

Za Bhadram Astu projekt

Gadádhar dás