Proto se každý soudný člověk, dhíra, musí zajímat o astrologii.
(ŠB 10.8.5 význam)

Raport za III. čtvrtletí 2021

Hare Krišna! V tomto čtvrtletí jsme obdrželi příspěvky v hodnotě Kč 2 519,-. Tisíc korun jsme předali Rukminí Ramanovi Prabhu z farmy Nová Gókula a tisíc pět set korun bylo posláno na transparentní účet farmy Krišnův dvůr.

na kirtayitvaa gaaha supyaat
taasaam samsmrtya cotpatet
saayaam praatar namasye ca
gaastatah pushtimaapnuyaat

„Nechoď večer spát aniž bys neoslavoval krávu. Nevstávej k ránu aniž bys na krávu nemyslel. Prokazuj krávě respekt každý den, každé ráno. Tímto způsobem získá lidská bytost sílu a výživu.“
(Mahábhárata)