Proto se každý soudný člověk, dhíra, musí zajímat o astrologii.
(ŠB 10.8.5 význam)

RAPORT ZA III. ČTVRTLETÍ 2022

Haré Krišna, zdravíme všechny příznivce našeho projektu. Ve třetím čtvrtletí roku 2022 jsme od našich přispívatelů dostali příspěvky v hodnotě Kč 4 824,-. Rukminí Rámana Prabhuovi na farmu Nava Gokula jsme poslali Kč 1 500,- a na farmu Krišnův dvůr jsme poslali příspěvek v hodnotě Kč 4 324,-. Děkujeme vám všem za vaši přízeň.

Za Bhadram Astu
Gadádhara dása

gosu bhaktasca labhate
yad yadiccati manavah
strio’pi bhakta ya gosu
tasca kama mavapnuyuh

putrarthi labhate putram
kanyarthi tamavapnuyat
dhanarthi labhate vittam
dharnarthi dharmamapnuyat

vidyarthi capnuvat vidhyam
sukharthi prapnuyat sukham
na kincid durlabham caiva
gavam bhartasya bharate

„Ó Bharato, pro toho kdo uctívá krávy a slouží jim není nic vzácného. Po čemkoli takový oddaný touží, toho dosáhne. Žena, která je slouží kravám, může mít svá přání splněná, a to z jejich milosti. Ten, kdo touží po synovi, ten, kdo touží po dceři, ten, kdo touží po bohatství, ten, kdo touží po zbožnosti, ten, kdo touží po poznání, všem se mohou jejich touhy splnit díky milosti krav.“
(Mahábhárata, Anušásana Parva, 83/50 – 52)