Proto se každý soudný člověk, dhíra, musí zajímat o astrologii.
(ŠB 10.8.5 význam)

RAPORT ZA IV. ČTVRTLETÍ 2022

Haré Krišna! V posledním čtvrtletí tohoto roku jsme obdrželi příspěvky v hodnotě Kč 4
141,-
. Rukminí Rámana Prabhu z farmy Nava Gokula od nás obdržel příspěvek v hodnotě
Kč 1 000,- a na transparentní účet farmy Krišnův dvůr jsme poslali Kč 3 141,-.

Celkem jsme za tento kalendářní rok 2022 získali příspěvky v hodnotě Kč 15 736,- a takto
jsme tedy za celou dobu existence projektu Bhadram Astu přispěli na ochranu krav
částkou Kč 118 885,-.

Všem našim příznivcům a přispívatelům děkujeme!

Za Bhadram Astu
Gadádhara dása

lokan sisrksuna purvam
gavah srstah svayambhuva
vrtyartham sarvabhutanam
tasmat ta matarah smrtah

„Matka kráva je zosobněním mateřské energie. V den, kdy na světě nezůstanou žádné
krávy, přijde svět o matku, a tím pádem nepřežijí žádné další živé bytosti. Kráva je
bohatstvím hmotného světa. Mudrci přežívají díky kravám a různé náboženské úkony se
provádějí za jejich podpory.“
(Mahábhárate, Anušásana parva, Chapter 145)