Proto se každý soudný člověk, dhíra, musí zajímat o astrologii.
(ŠB 10.8.5 význam)

Raport ze čtvrtletí Srpen – Říjen 2018

Haré Krišna ! Ve druhém čtvrtletí působení našeho projektu jsme získali od oddaných příspěvky ve výši 4 924,- Kč.

2 000,- Kč jsme předali Rukminí Rámanovi Prabhu jako příspěvek na górákšyu na farmě Nava Gókula.

2 900,- Kč jsme předali Préma – dátovi Prabhu jako příspěvek na górákšyu na farmě Krišnův Dvůr. Zbytek peněz je převeden do dalšího čtvrtletí.

Zvláštní poděkování patří Šrímánovi Doyál Góvindovi Prabhu, chrámovému prezidentu ISKCON Heidelberg v Německu, který za naše poradenství přispěl částkou 130,- euro.

Děkujeme všem našim klientům a podporovatelům a těšíme se na spolupráci v dalším čtvrtletí.

Vaši služebníci Gadádhar dás a Nitái-Navadvípačandra dás